Menu Wijkcentrum de Tempel Welkom op de website van wijkcentrum de Tempel ! Hierbij bieden wij u het programma aan van de Tempel voor het seizoen 2016-2017. Het bestuur van de Tempel hoopt dat ook volgend jaar weer vele wijkbewoners de weg naar de Tempel weten te vinden. Voor degenen die het nog niet weten: de Tempel is er voor iedereen die activiteiten wil organiseren op recreatief, cultureel en maatschappelijk gebied.  Daarvoor zijn de volgende ruimten beschikbaar: een barruimte, de grote zaal, een handenarbeidlokaal en een vergaderruimte. Voor het gebruik van de ruimten wordt een kleine vergoeding gevraagd. Daar staat tegenover dat van de gebruikers enige zelfredzaamheid wordt verwacht. Gebruikers zetten vaak zelf koffie en thee of staan achter de bar. Soms moet men zelf tafels en stoelen klaarzetten voor de activiteit. © De Tempel 2014-2017 Webdesign: DK Laatste update: 30-7-2017 Vakantiespelen augustus 2017 De Tempel organiseert zelf, behalve de vakantiespelen en de jongerensoos, geen activiteiten. De vrijwilligers en deelnemers organiseren en financieren zelf alle activiteiten. Alleen wanneer er sprake is van een nieuwe activiteit kan het bestuur een geringe bijdrage verlenen. Deze werkwijze is in de afgelopen jaren succesvol gebleken en dat is voornamelijk te danken aan de grote inzet van de vele vrijwilligers. Het bestuur is daarvoor iedereen zeer erkentelijk. Als u van plan bent om dit jaar zelf deel te nemen aan een cursus of activiteit of wilt u zelf iets organiseren, dan bent u van harte welkom. Onze beheerder Ingo Nadorp  zal u graag met raad en daad bijstaan.  Voor het komende seizoen wensen wij iedereen die zich inzet voor het welslagen van de activiteiten, de vrijwilligers en ook onze medewerkers, veel succes.