Menu Wijkcentrum de Tempel Accordeonvereniging Animato   Met heel veel plezier willen we in dit stukje Accordeonvereniging Animato aan u voorstellen.         Animato bestaat uit vier orkesten, het Klein Orkest, het Tussenorkest. het Groot Orkest en het Projectorkest. Het Klein Orkest staat onder leiding van Ellen Zijm, de andere orkesten staan onder leiding van René te Bogt. Dit Klein Orkest, dat is bestemd voor beginnende spelers van alle leeftijden, is de eerste kennismaking met het samen muziek maken. Na ongeveer een jaar les aan de Muziekschool kunnen nieuwe leden al meespelen. Het Tussenorkest is bedoeld voor spelers van jong tot oud die nog niet zo lang (enkele jaren) spelen. Het vormt een ideale opstap voor het Groot Orkest, waarin alle gevorderde spelers van Animato spelen. Het Groot Orkest heeft als doel om in een grote groep lekker samen te spelen met aansprekende en afwisselende muziek. Het Projectorkest is variërend van samenstelling. Het wordt per concert, concours of andere activiteit opnieuw samengesteld uit de spelers van het Groot Orkest. Iedereen bepaalt zelf of hij/zij wel aan een bepaald project deelneemt. Voor deze opzet is gekozen om ieder lid de keuze te geven mee te spelen met die stukken die hem of haar het beste liggen. De contributie bedraagt € 13,00 per maand voor leden t/m 13 jaar en € 14,00 voor leden vanaf 14 jaar. Verder hebben alle leden van Animato recht op een accordeon in bruikleen tegen een zeer laag tarief. Verder geldt voor leden van Animato een gunstige kortingsregeling voor het volgen van lessen op de muziekschool in Hengelo. Daarnaast is het tevens mogelijk om privélessen te volgen bij onze dirigente Ellen Zijm, een gediplomeerd accordeondocente Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij:  Thijs Tijhaar tel. (074) - 277 77 46   Rein Wegerif tel.                                                                                                                                Website: www.animatohengelo.nl (074) - 278 10 35