Menu Wijkcentrum de Tempel Historische Luchtvaart Groep Twenthe (H.L.G.T) De Historische Luchtvaart Groep Twenthe – of kortweg H.L.G.T. - is een vereniging van liefhebbers van de geschiedenis van de luchtvaart. Iedere maand komen we op een vrijdagavond bij elkaar in de Tempel en praten we elkaar bij op het gebied van de vorderingen van onze research. Ons doel is niet om de geschiedenis opnieuw vast te leggen, dat is al uitgebreid gedaan, maar juist de kleinere en onbekende verhalen te achterhalen om zodoende het plaatje weer wat completer te krijgen. Vliegveld Twente was immers maar één van de vele velden in Oost Nederland  en ook over de grens zijn er nog diverse (restanten van) vliegvelden te vinden. Wat gebeurde daar precies, wie hebben daar gevlogen, waarom werd juist dáár een vliegveld aangelegd, was het een civiel of juist een militair veld, wat was (in geval van een militair veld) haar eventuele rol in de tweede Wereldoorlog etc. De H.L.G.T. biedt haar leden alle vrijheid om juist dát interessegebied te bestuderen wat hij interessant vindt. Zo wordt er nu research gedaan naar de F-86K ‘Kaasjager’, een vliegtuig waar eigenlijk maar weinig over geschreven is maar in Twente bijna een icoon is aangezien deze kist jarenlang als ‘gateguard’ bij de poort van de vliegbasis heeft gestaan. Ook wordt er gekeken naar de vroegere stationshal en hangar die tijdens de invasie in de meidagen van ’40 zijn opgeblazen zodat ze niet in Duitse handen zouden vallen. Onze vereniging is feitelijk ontstaan uit noodzaak. Ooit bestond er een landelijke Jeugd Luchtvaart Brigade (J.L.B.) die in Twente werd voortgezet onder de naam L.O.C. Twenthe (Luchtvaart Opleidings Corps). Nadat dit ter ziele ging vond een aantal oud L.O.C.-leden het nodig om een vergelijkbare vereniging op te richten, wat meer gericht op historie, maar met het sociale aspect nog steeds intact. Onlangs hebben we ons 12½ jarig bestaan gevierd met een speciale jubileumavond, hebben we al diverse excursies gemaakt en staan er nog hele mooie trips in de agenda waar historische vliegtuigen uiteraard de hoofdrol spelen. Meer info: https://www.facebook.com/historischeluchtvaartgroeptwenthe