Menu Wijkcentrum de Tempel SKILLZ Ook jij hebt talent! Iedereen heeft talenten. Jongeren weten nog niet altijd waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden. Bij Skillz is er alle ruimte om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De activiteiten die Skillz aanbiedt zijn heel divers; van sporten tot graffiti en van improvisatietheater tot kookworkshops. Eigen inbreng Het aanbod is wisselend en er is bovendien alle ruimte voor jongeren om eigen ideeën in te brengen. Graag zelfs! De professionele jongerenwerkers van Skillz stimuleren dit en zij sporen jongeren ook aan om zelf een activiteit te organiseren. Zij ondersteunen waar gewenst, maar de jongeren doen het vooral zelf. Ondernemerschap wordt gestimuleerd. Bovendien leren jongeren veel meer van iets zelf doen, dan wanneer het vóór hen gedaan wordt. Wijkracht Skillz is een onderdeel van Wijkracht; organisatie voor sociale zorg. Wijkracht Hengelo maakt zich sterk voor een Hengelose samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Door de inzet van sociale wijkteams en meerdere stedelijke diensten biedt Wijkracht zo snel, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk ondersteuning. Drie wijkteams In Hengelo heeft Wijkracht drie wijkteams met ieder een eigen werkgebied: Noord, Midden en Zuid. In de sociale wijkteams is veel expertise aanwezig; mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, ondersteuning mensen met een beperking, maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk en preventieve wijkverpleegkundige zorg. Het wijkteam is er dus voor iedereen met een vraag, verzoek of idee. Meer weten over Skillz en/ of Wijkracht? Check Facebook: www.facebook.com/skillzjongerenwerk www.wijkrachthengelo.nl