Menu Wijkcentrum de Tempel Wordt vrijwilliger  Buurtcentrum de Tempel doet jaarlijks mee aan de vakantiespelen. Dit zijn 2 weken waarin allerlei aktiviteiten worden aangeboden aan kinderen van 4 t/m 12 jaar uit de wijk Groot Driene. Ze worden altijd gehouden in de laatste 2 weken van de zomervakantie voor basisscholen. De vakantiespelen draaien geheel met behulp van vrijwilligers. Als vrijwilliger werk je in een team van ca. 10 personen aan de voorbereiding én de uitvoering van de aktiviteiten voor de kinderen. Je bepaalt dus samen met je collega’s tijdens 1 of 2 vergaderingen het programma. Tijdens de vakantiespelen zelf ben je tijdig aanwezig om de aktiviteit voor te bereiden en spullen klaar te zetten; als de kinderen binnen zijn,  zorg je voor de begeleiding van jou groepje en eventueel help je de kids met knutselwerkjes o.i.d. Na afloop ruimen we gezamenlijk de boel weer op. De vakantiespelen zijn ’s morgens van 10.00 - 11.30 uur en ’s middags van 13.00 - 14.30 uur. Soms plannen we een dagprogramma in; dat is dan van 10.00 - 13.00 uur. In de middagpauze biedt de Tempel de vrijwilligers een (gratis) broodmaaltijd aan. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste en kreatieve vrijwillig(st)ers, die in de vakantieperiode de handen uit de mouwen willen steken om ruim 800 kinderen een leuke vakantie afsluiting te bezorgen. Ben je geïnteresseerd en voel je er voor om te helpen bij de vakantiespelen, meldt je dan aan; of vraag nadere informatie bij de beheerder van de Tempel, dhr. Ingo Nadorp, tel. (074) - 242 67 16 of email: detempel@hetnet.nl.